חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  רגשות בארגונים
  Emotions in Organizations  
1243-3557
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
סמ'  א'1845-2130403 רקנאטישיעור ד"ר מיכאל צברי נאוה
סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
1243-3557-01 רגשות בארגונים
Emotions in Organizations
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר מיכאל צברי נאוה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת