חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פרויקט: פרקטיקום בייעוץ ארגוני וניהול משאבי אנוש
  Project: Practicum in Organizational Consulting and Human Resource Management  
1243-3555
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
סמ'  א'1845-2130301 רקנאטישיעור ד"ר כהן-מיתר רוית
סמ'  ב'1845-2130306 רקנאטישיעור
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  2 י"ס

קורס הפרקטיקום נועד לאפשר התנסות מעמיקה, רכישת מיומנויות ותובנות מעשיות בתהליכי הייעוץ הארגוני וניהול משאבי אנוש בארגונים. הקורס מיועד לאלה המעוניינים להתפתח אישית ומקצועית בתחום הייעוץ הארגוני, הפיתוח ארגוני וניהול משאבי אנוש. במסגרת הפרקטיקום נבחן את ההיבטים המעשיים של ניהול משאבי אנוש וייעוץ ארגוני, נפתח ידע רלבנטי לעיסוקים אלה ונעבוד על פיתוח הכישורים הנדרשים. הפרקטיקום בבסיסו מכוון לחיבור בין עולם הידע, המודלים והמושגים הנרכשים במסגרת הלמידה האקדמית, לבין עולם המעשה הייעוצי.

הקורס יכלול לימוד של תיאוריות ומודלים מעשיים לעבודה ותרגול מיומנויות בייעוץ וניהול משאבי אנוש. הוא ישלב התנסות מעשית של עבודה בארגון ייעוצי או במחלקת משאבי אנוש והתלוות ליועצים או למנהלי משאבי אנוש. פרויקט הגמר יאפשר רכישת ניסיון אמיתי ופרקטי בפרויקט ייעוצי עצמאי או בפרויקט ניהולי עצמאי. הקורס נועד לאפשר מרחב התייעצות ולמידת עמיתים למשתתפים בשאלות , דילמות וסוגיות מעשיות עמן הם נתקלים בעבודתם בארגון. בקורס ייבחנו דילמות מרכזיות מתחום הייעוץ, ההנחיה, ניהול משאבי אנוש וסוגיות שבהם יתקלו הסטודנטים במהלך עבודתם בשדה המקצועי. מטרת קבוצת ההדרכה של הפרקטיקום היא ללוות ולתת ליווי, והנחייה לסטודנטים בעבודת הפרקטיקום ולספק כלים ייעוציים רלוונטיים לעבודה. במסגרת הפרקטיקום תתאפשר גם התבוננות ובחינת תכנים אישיים ובירור מהלך ההתפתחות האישי של כל אחד ואחת ממשתתפי הקורס.

סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
1243-3555-01 פרויקט: פרקטיקום בייעוץ ארגוני וניהול משאבי אנוש
Project: Practicum in Organizational Consulting and Human Resource Management
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר כהן-מיתר רוית

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת