חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  נתינה: התנהגות פרו-חברתית ויעילות ניהולית
  Giving: Pro-Social Behavior and Managerial Effectiveness  
1243-3552
ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
סמ'  ב'1545-1830103 רקנאטישיעור פרופ במברגר פיטר
דרישות קדם   בחינה  
הקורס מועבר באנגלית
סילבוס מקוצר
 1 Semester Unit 
 
 
Taking an evidence-based approach, this course examines the nature, causes and consequences of pro-social behavior (i.e., “giving”) in organizations. Focusing on concepts such as organizational citizenship behaviors (OCB), helping and help-seeking, the course will examine the determinants of a giving approach by individuals and as an organizational culture. It will also examine howthe adoption of such an approach can promote individual effectiveness and career success as well enhance the profitability of the firm. A central focus will be on help-seeking: what it is, what promotes and prevents it, and how it plays a key role in driving giving in organizations.
 
Course description

Elective course
1 cu

Final Exam: 11/04/2016

Taking an evidence-based approach, this course examines the nature, causes and consequences of pro-social behavior (i.e., “giving”) in organizations.  Focusing on concepts such as organizational citizenship behaviors (OCB), helping and help-seeking, the course will examine the determinants of a giving approach by individuals and as an organizational culture.  It will also examine how the adoption of such an approach can promote individual effectiveness and career success as well enhance the profitability of the firm. A central focus will be on help-seeking: what it is, what promotes and prevents it, and how it plays a key role in driving giving in organizations.   

סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
1243-3552-01 נתינה: התנהגות פרו-חברתית ויעילות ניהולית
Giving: Pro-Social Behavior and Managerial Effectiveness
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ במברגר פיטר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת