חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  כח והירארכיה בארגונים
  Power and Hierarchy in Organizations  
1243-3551
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
סמ'  א'1845-2130 שיעור פרופ הלר דניאל
הקורס מועבר באנגלית
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

כח (power) הוא חלק מהמציאות היומיומית בחייו של כל ארגון, בין אם הארגון הוא מוסד פיננסי, חברת היי-טק, או עמותה שפועלת ללא כוונות רווח. יתרה מכך, כח הוא מנגנון מפתח לפיו ארגונים פועלים. הקורס יאפשר לסטודנטים ללמוד ולהבין את המנגנון המורכב הזה, במטרה לסייע בידם לנווט את תהליך צבירת הכח ויישומו של הכח במהלך הקריירה שלהם. כמו כן, במהלך הקורס נדון בהשפעות של כוח והירארכיה על מגוון תופעות בעולם העבודה כגון: קבלת החלטות, נטילת סיכונים, קבלת עצות, ביצועים בצוותים ועזיבת העבודה. בשיעורים ישולבו דיונים, קייסים וסרטים, ומצגות של הסטודנטים.

 

Course description

1 Semester Unit

Power is part of the reality of everyday life of any organization, whether a financial institution, a high-tech company, or a non-profit. Moreover, power is a key mechanism through which organizations operate. This course will enable students to learn and understand this complex mechanism, in order to help them navigate the processes of gaining and implementing power throughout their careers. In addition, we will discuss the effects of power and hierarchy on a variety of business phenomena such as decision making, risk taking, moral behavior, team performance, and job interview success. Classes are based on lectures, case studies, in-class exercises, student presentations, and videos.

 

סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
1243-3551-01 כח והירארכיה בארגונים
Power and Hierarchy in Organizations
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ הלר דניאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת