חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  כח והירארכיה בארגונים
  Power and Hierarchy in Organizations  
1243-3551
ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
סמ'  א'1545-1830 שיעור פרופ הלר דניאל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
הקורס מועבר באנגלית
סילבוס מקוצר
היקף הקורס:  1 י"ס
 
 
הקורס מתמקד בהיבטים פסיכולוגיים של כוח (power)  והירארכיה בארגונים. במפגשים הראשונים נדון בפונקציונאליות של הירארכיות ויוצגו התיאוריות העיקריות בתחום. בנוסף נדון בהשפעות של כוח והירארכיה על מגוון תופעות בעולם העבודה כגון: קבלת החלטות, נטילת סיכונים, קבלת עצות, ביצועים בצוותים ועזיבת העבודה.
 
סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
1243-3551-01 כח והירארכיה בארגונים
Power and Hierarchy in Organizations
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | פרופ הלר דניאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת