חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פרויקט: ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה
  Project: Human Resource Management and Employee Relations  
1243-3424
ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
סמ'  א'1845-2130403 רקנאטישיעור פרופ במברגר פיטר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר


2  Semester Unit

This course is designed as an introduction to human resource managers for general managers. The course seeks to present human resource management as a  strategic issue no less significant than the management of any other organizational strategic asset. Day-to-day human resourc quandaries are discussed in the context of mainstream economic, psychological and sociological theory. By the end of the course, students should have a good understanding of the contingencies that need to be considered in the design of human resource and employee relations systems that are congruent with and supportive of particular business strategies.

Students taking this course are not allowed to take the course: 1243.3119 - Human Resource Management.

  

סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
1243-3424-01 פרויקט: ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה
Project: Human Resource Management and Employee Relations
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | פרופ במברגר פיטר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת