חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  התנהגות ייעוצית
  Consulting Behavior  
1243-3105
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
סמ'  א'1845-2130409 רקנאטישיעור ות מר סלייטר אילון
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

בקורס יוקנו לסטודנטים מיומנויות בסיסיות בייעוץ אישי וקבוצתי. הסטודנטים יחקרו את המושגים "יועץ" ו"מנהל", ודרך חקירה זו ישיגו הבנה טובה ומקיפה יותר של הגורמים המניעים את התנהגותם כיועצים ונועצים. בקורס נדרשת חשיפה עצמית, שכן באמצעותה תושג למידה אופטימלית. הנוכחות במפגשים הינה חובה. 

סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
1243-3105-01 התנהגות ייעוצית
Consulting Behavior
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | מר סלייטר אילון

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת