חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  התנהגות ייעוצית
  Consulting Behavior  
1243-3105
ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
סמ'  א'1845-2130306 רקנאטישיעור ות מר ליס רועי
מר סלייטר אילון
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

בקורס יוקנו לסטודנטים מיומנויות בסיסיות בייעוץ אישי וקבוצתי. הסטודנטים יחקרו את המושגים "יועץ" ו"מנהל", ודרך חקירה זו ישיגו הבנה טובה ומקיפה יותר של הגורמים המניעים את התנהגותם כיועצים ונועצים. בקורס נדרשת חשיפה עצמית, שכן באמצעותה תושג למידה אופטימלית. הנוכחות במפגשים הינה חובה. 

סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
1243-3105-01 התנהגות ייעוצית
Consulting Behavior
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | מר ליס רועי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת