חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ניהול בינלאומי
  International Management  
1243-3014
ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
קבוצה 01
סמ'  א'1545-1830302 רקנאטישיעור פרופ יחזקאל אורלי
סילבוס מקוצר
היקף הקורס:  1 י"ס
 
דרישות קדם:   התנהגות ארגונית למנהל עסקים
 
הקורס יתמקד בהיבטיה הניהוליים של הפעילות העסקית הבינלאומית. במסגרת הקורס נסקור את התפתחות הפעילות הבינלאומית ואת הסיבות להתרחבותה, נגדיר את החברה הרב-לאומית, ננתח את סביבת הפעילות שלה, נציג שורת תיאוריות ניהוליות מודרניות באמצעותן ניתן לנתח היבטים שונים של פעילות זאת, וננתח שורת בעיות ניהוליות מרכזיות בפירמות הפועלות בשווקים זרים, כמו קביעת מבנה ארגוני ומנגנוני שליטה ובקרה, קבלת החלטות, ניהול משא ומתן, ניהול המשאב האנושי בחברה הרב-לאומית, וניהול שותפויות אסטרטגיות בינלאומיות.

מטרות הקורס הן הכרת סביבת הפעילות הייחודית והמורכבת בתוכה פועלות חברות רב-לאומיות שונות והקניית כלים לניתוח סביבה זאת; הבנת השפעותיהן של מרכיביה השונים של הסביבה הבינלאומית על מבנים ותהליכים ניהוליים בפירמה הרב-לאומית; הבנת התהליכים הניהוליים, הבעיות הניהוליות, והאתגרים הניהוליים הייחודיים לחברה הרב-לאומית, והכרת נהלים ומיומנויות להתמודדות עמם.

סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
1243-3014-01 ניהול בינלאומי
International Management
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | פרופ יחזקאל אורלי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת