חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  היחיד והקבוצה בארגון
  The Individual and the Group in the Organization                                                     
1243-2119
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
סמ'  א'1545-1830306רקנאטי - מנהל עסקיםשיעור ות פרופ הלר דניאל
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס עוסק ביחסי הגומלין שבין היחיד לקבוצה ולארגון תוך דגש על ההיבטים הפסיכולוגיים והפסיכולוגיים-חברתיים של התנהגות בארגונים. הנושאים העיקריים שיידונו בקורס הם: הנעת עובדים; מנהיגות ניהולית; תקשורת בארגונים; התנהגות קבוצות בארגון; עמדות כלפי הארגון והעבודה; שינוי עמדות ולחצים.

סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
1243-2119-01 היחיד והקבוצה בארגון
The Individual and the Group in the Organization
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ הלר דניאל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת