חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  היחיד והקבוצה בארגון
  The Individual and the Group in the Organization  
1243-2119
ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
סמ'  ב'1545-1830103 רקנאטישיעור ות פרופ הלר דניאל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס עוסק ביחסי הגומלין שבין היחיד לקבוצה ולארגון תוך דגש על ההיבטים הפסיכולוגיים והפסיכולוגיים-חברתיים של התנהגות בארגונים. הנושאים העיקריים שיידונו בקורס הם: הנעת עובדים; מנהיגות ניהולית; תקשורת בארגונים; התנהגות קבוצות בארגון; עמדות כלפי הארגון והעבודה; שינוי עמדות ולחצים.

סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
1243-2119-01 היחיד והקבוצה בארגון
The Individual and the Group in the Organization
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ הלר דניאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת