חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שיטות מחקר התנהגותיות בניהול
  Behavioral Research Methods in Management  
1243-2103
ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
קבוצה 01
סמ'  ב'1545-1830306 רקנאטישיעור ות פרופ במברגר פיטר
פרופ הלר דניאל
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  2 י"ס


הקורס מקנה ידע בשיטות המדעיות העיקריות המופעלות בחקר התנהגות בארגונים, ומיומנויות מעשיות ביישום טכניקות שונות בביצוע מחקר אמפירי. בקריאה, הרצאה, תרגול פרטני, תרגול ממוחשב ודיווח בכתב נעסוק בהמשגה ומדידה, דגימה, ניסוי וסקר.

סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
1243-2103-01 שיטות מחקר התנהגותיות בניהול
Behavioral Research Methods in Management
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ במברגר פיטר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת