חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה
  Projec: Business Data Analytics                                                                      
1242-7002
ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
הצג קבוצות
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת