חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה
  Projec: Business Data Analytics  
1242-7002
ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
הצג קבוצות
 

אוניברסיטת ת