חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פרויקט: מישק אדם מחשב
  Project: Human-computer interaction  
1242-7001
ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
הצג קבוצות
 

אוניברסיטת ת