חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  משחוק ככלי ניהולי
  GAMIFICATION AS A MANAGERIAL TOOL  
1242-3280
ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
קבוצה 01
סמ'  ב'1545-1830306 רקנאטישיעור ד"ר ריכטר גנית
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  2 י"ס

העליה העצומה בפופולריות של משחקי מחשב מקוונים וההתפתחויות בטכנולוגיות המידע, המאפשרות דפוסי תקשורת חדשים ואיסוף עקבות דיגיטלייים, הגבירו את העניין של המגזר העסקי בתופעה. המשחק חודר למקומות עבודה, לא רק לצורכי הפגת מתחים בעבודה היומיומית, אלא גם בתהליכי ההכשרה וההדרכה, ככלי מחקר, ללמידה, לביצוע משימות חישוביות, כמו גם עידוד ושינוי התנהגות. המשחק, ככלי בידי הארגון, משמש בכמה מישורים: בתוך הארגון, מול לקוחות וספקים, לרווחת הפרט ולמיקור המונים.

הקורס יתמקד בשימוש במשחקים (Serious Games), במנגנוני משחק, ובמתודולוגיות וטכניקות מעולם המשחקים (Gamification) בתחומים 'רציניים' לטובת קידום מטרות עסקיות, חברתיות ואחרות. דגש ינתן על יישומים במגוון הקשרים וניתוח דוגמאות מהעולם. בנוסף, ניחשף לכמה מהשאלות ואי ההסכמות, מגבלות וסוגיות אתיות בתחום מתפתח זה.

הקורס מבוסס על רקע תיאורטי, מודלים ומתודולוגיות רלונטיים, ומשלב מימד יישומי- עיצוב פיתרון משחקי לבעיה ארגונית. הסטודנטים ירכשו בסיס ידע על אינטראקציה משחקית וילמדו כיצד ליישם יידע זה בעולם הארגוני.

סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
1242-3280-01 משחוק ככלי ניהולי
GAMIFICATION AS A MANAGERIAL TOOL
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר ריכטר גנית

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת