חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  האירגון הדיגיטלי
  The Digital Enterprise  
1242-3279
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
סמ'  ב'1545-1830105 רקנאטישיעור ד"ר נגר יפתח
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

חדירתן של טכנולוגיות מידע חדשות בעשורים האחרונים, לוותה בזעזועים ושינויים רבים בארגונים, בתעשיות, ובשווקים. חברות כמו גוגל, אמזון, וחברות נוספות שהשכילו לפעול במהירות ולרתום את הטכנולוגיה ליצירת מוצרים ושרותים חדשים שתופסים את הכותרות הצליחו גם להרויח רבות.

אבל מעבר למוצרים והשרותים החדשים שחברות אלה מציעות, חלק חשוב מהיתרון התחרותי שלהן נובע מהמודלים העסקיים החדשים שהציגו, ויתרה מכך – מהדרכים החדשות שהן פיתחו לניהול הארגון (על אנשיו, על תהליכי העבודה והתפעול שלו, ועל יחסי הגומלין שלו עם הסביבה), שאמנם תופסות פחות כותרות, אך קריטיות לא פחות להצלחה. כל אלה – המוצרים והשירותים, המודלים העסקיים, והתפעול פועלים בסינרגיה, ומהווים נדבכים באסטרטגיה של הארגון.

באקלים התחרותי הנוכחי, כל הארגונים – גם אלה הנחשבים "מסורתיים" ושאינם עתירי טכנולוגיה – חייבים להסתגל ולהתאים את עצמם לסביבה. שימוש טקטי ונאיבי בטכנולוגיות מידע לא מספיק; על־מנת לשרוד, ולשגשג, ארגונים נדרשים למצוא דרכים חכמות לשימוש אסטרטגי בטכנולוגיה.

בקורס זה נאפיין את הסביבה התחרותית-טכנולוגית של העידן הנוכחי; נלמד כיצד ארגונים מובילים – מתעשיות שונות – משתמשים בטכנולוגיה כדי לשנות את הדרכים בהן הם פועלים; ונציע מסגרות אנליטיות שיסייעו לחשיבה על טרנספורמציה דיגיטלית ולתכנון מהלכי שינוי ארגוניים.

סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
1242-3279-01 האירגון הדיגיטלי
The Digital Enterprise
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר נגר יפתח

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת