חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  היערכות ארגונית לאיום הסייבר
  Organization Preparation for Cybersecurity Threats  
1242-3278
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
סמ'  ב'1845-2130408 רקנאטישיעור ד"ר מנדל יעקב
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס עוסק בבניית תכנית לניהול משבר סייבר אשר מתארת את האחריות ואת הפעולות הנדרשות בין כלל הגורמים הרלוונטיים, כלומר הצוותים הטכנולוגיים (מחקר ופיתוח, רשת, תקשורת, אפליקציות , אבטחת מידע וכו'), מנהלים בכירים, מנהלי הסיכונים, היועצים המשפטים, אנשי יחסי הציבור והדוברות, יועצי ניהול משבר ועוד. שיתוף פעולה נכון בין כל הגורמים הנ״ל הינו קריטי ליכולתו של הארגון לפעול בצורה נכונה בזמן האירוע אשר מתאפיין בחוסר הוודאות רבה. על התכנית לספק דרכים ברורות לניהול האירוע, כאשר היא נותנת מענה לדרישות הייחודיות של הארגון, לוקחת בחשבון את האסטרטגיה העסקית, גודל הארגון, מבנה הארגון ועוד. על התכנית לכלול בין היתר התייחסות לנושאים הבאים: עקרונות הכוננות לאירועי סייבר, ההכרזה על אירוע סייבר והגדרת רמת האירוע, מבנה ואיוש חדרי מצב, דרכי תקשורת, גופים ותהליכי עבודה ייעודיים, אופן ביצוע הערכת מצב ועקרונות הדיווח לבעלי עניין. הפעולות הנדרשות בשלבי ניהול האירוע (מזיהוי ועד להתאוששות) – טכנולוגי, עסקי, משפטי, מונטין. עקרונות לניהול מו"מ במסגרת אירוע סייבר. הסתייעות בגורמים ממשלתיים ועבודה מול רגולטורים ורשויות החוק בארץ ובעולם. טבלת כוננויות וכשירויות. הכרזה על סיום אירוע סייבר. מטרת הקורס היא למידה והתנסות עם ארועים מורכבים, הבנת הכלים והטכנולוגיות להתמודדות עם השאלות העסקיות והאתגרים בעידן הדיגיטלי.

הקורס עוסק בלימוד וניתוח ארועים ונתונים תוך התמקדות באירגון והמשך פעילותו העיסקית של הארגון תוך כדי התקפות סייבר. במהלך הקורס נסקור בעיות ואתגרים עסקיים מתחומים שונים, מהתעשייה והאקדמיה ונדון בדרכים לקבלת החלטות ניהוליות במהלך התקפות סייבר. נלמד ונעמיק במתודולוגיות עבודה, שיטות וטכנולוגיות רלוונטיות תוך התנסות בעבודה עם בעיות עסקיות מציאותיות.

סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
1242-3278-01 היערכות ארגונית לאיום הסייבר
Organization Preparation for Cybersecurity Threats
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר מנדל יעקב

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת