חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ויזואליזציה של נתונים
  Data Visualization  
1242-3274
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
סמ'  ב'1845-2130405 רקנאטישיעור ד"ר אלבו יעל
סילבוס מקוצר

ויזואליזציה של נתונים (Data Visualization) היא ההצגה החזותית של נתונים כדי להעביר מידע. הצורך והשימוש באמצעי המחשה ויזואליים הולך וגדל ב"עידן המידע". הקורס סוקר יסודות של תפיסה חזותית, ודן במרחב הפתרונות הויזואליים בהקשר של סוגי הנתונים, השאלות הנשאלות עליהם וקהל היעד. אנו נדון במרכיבי השפה הויזואלית – סימנים וערוצים ויזואליים, תרשימים, Dashboards וכן Data Driven Stories (DDS). יישום הקורס מתמקד בניתוח תיאורטי וביקורתי של ויזואליזציות נתונים וכן ביצירה שלהן בעזרת תוכנת Tableau.

 

סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
1242-3274-01 ויזואליזציה של נתונים
Data Visualization
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר אלבו יעל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת