חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים
  Contemporary Digital Platforms in Business  
1242-3260-02
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
סמ'  ב'1845-2130407 רקנאטישיעור ד"ר ברזילי אוהד
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

פלטפורמות טכנולוגיות חדשות כגון האינטרנט, הענן, המחשוב הנייד והרשתות החברתיות, מייצרות הזדמנויות חדשות עבור המשתמש, המפתח, המנהל והיזם. פלטפורמות אלה מערערות את הנחות העבודה והמודלים הקיימים הן בעולם העסקי-הטכנולוגי והן בעולם העסקי אשר משתמש בטכנולוגיה לצורך התפעול הארגוני. בקורס זה נעמוד על המאפיינים הייחודיים של כל אחת מהפלטפורמות לעיל, נבחן את העקרונות המנחים את פעולתן ונדון בפרגידמות החדשות אשר הן משרות הן על הפיתוח הטכנולוגי המודרני והן על השימוש בטכנולוגיות האלו על ידי פרטים ועל ידי ארגונים.

בקורס נציג מתודולוגיה שיטתית להערכה של טכנולוגיות חדשות, ונלמד לזהות את המשמעויות העסקיות הגלומות בטכנולוגיות השונות עבור סוגי המנהלים האלה:  (א) המנהל בארגון - אשר יוכל לרתום את הטכנולוגיה לשיפור התהליכים העסקיים  (ב) המנהל-היזם - אשר יוכל לבנות מודל עסקי הממנף את היכולות הטכנולוגיות החדשות לכדי עסק מכניס.

 

סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
1242-3260-02 פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים
Contemporary Digital Platforms in Business
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר ברזילי אוהד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1