חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ניהול סיכונים ומודלים עסקיים בעולם הסייבר
  Risk Management and New Business Models in the Cyber World  
1242-3259
ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
סמ'  ב'1545-1830306 רקנאטישיעור ד"ר גפן נפתלי
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר


היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס הינה לדון בנושא האיום הקיברנטי בהיבט העסקי, בדגש על האתגרים העסקיים והמודלים השונים בעולם ניהול הסיכונים ובחינת ההזדמנויות העסקיות שנוצרו בסביבה העסקית הנתונה לאיום קיברנטי.
 
בדומה לאתגרים וההזדמנויות העסקיות שנוצרו על רקע התפתחות רשת האינטרנט, גם האיום הקיברנטי יוצר שינויים המחייבים בחינה מחודשת של ניהול הסיכונים הארגוני וכללי המשחק העסקיים.
 
מחקרים חדשים מתייחסים לאירועי האיום הקיברנטי לא רק כחלק מתורות לחימה טכנולוגיות, שהטיפול בו הוא באמצעים טכנולוגיים, האיום הקיברנטי הינו חלק משינוי תרבותי, עסקי וטכנולוגי המשפיע על המודלים הכלכליים.
 
מציאות חדשה זו מחייבת שינוי בהיערכות עסקית, בהגדרה מחודשת בתפקידיו ובאחריותו של מנהל בארגון עסקי, בעיקר בכל הקשור לנושא ניהול הסיכונים, להעברת אחריות ישירה לנושאי משרה וקביעת מדיניות עסקית המושפעת ישירות מהקצאות הון לגידור הסיכונים.
 
במסגרת הקורס נתמקד באתגרים העסקיים החדשים בעולם הנתון תחת האיום הקיברנטי, נסקור את המודלים האקדמיים המהווים את התשתית למתודות המקובלות בעולם ניהול הסיכונים בכלל וסיכוני אבטחת המידע בפרט, נבחן את ההתאמה של מתודות אלה להגנה מפני אירועי איום קיברנטי, נתייחס למגמות חדשות במחקר האקדמי, המציעות לבחון את נושא ההגנה ממתקפת סייבר כחלק ממודלים של כלכלה התנהגותית Behavioral economics ולאור מגמות חדשניות אלה ננסה לבחון אלו עקרונות ומודלים עסקיים חדשים התפתחו כתוצאה מהתמודדות עם איומים אלה, ונענה על השאלה האם ישנן דרכים להפוך את האיום הקיברנטי להזדמנות עסקית.
 
סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
1242-3259-01 ניהול סיכונים ומודלים עסקיים בעולם הסייבר
Risk Management and New Business Models in the Cyber World
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר גפן נפתלי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת