חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דיני אינטרנט והגנת מידע
  Cyber Law and Information Law  
1242-3241
ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
סמ'  ב'1845-2130406 רקנאטישיעור ד"ר קוזלובסקי נמרוד
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

קורס זה נועד לבחון את הענף המשפטי המתהווה לדיני אינטרנט וסחר אלקטרוני. הוא מבקש להציג את כללי המשפט החדשים שעל כל מנהל ללמוד ולהכיר עם המעבר לפעילות בסביבה דיגיטלית.

במהלך הקורס נלמד להכיר את האתגרים המוצבים למערכת המשפט בעידן המידע ואת המענים המשפטיים להם. נעמוד על הדין הנוגע לסחר אלקטרוני ולביצוע עסקאות מסחריות ברשת האינטרנט. נבחן את דיני הפרסום והשיווק המקוון החלים על פרויקטים שיווקיים ומסחריים ברשת. נבחן הסדרים חדשים מתחום הקניין הרוחני שמעצבים מחדש את מערכת הזכויות והחובות בין היוצרים והמשתמשים. כן נבחן כיצד נוצר ענף חדש של דיני אבטחת מידע המחייב חברות וגורמים מסחריים העוסקים באינטרנט להתאים את מערכותיהם ואת ההגנה עליהן להוראות הדין. בתום מסע זה בתחומי המשפט השונים נוכל לנסח את קווי היסוד של ענף משפטי מתפתח זה.

 

סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
1242-3241-01 דיני אינטרנט והגנת מידע
Cyber Law and Information Law
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר קוזלובסקי נמרוד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת