חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ניהול משאב המידע
  Managing the Information Resource  
1242-2219
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
סמ'  א'1845-2130251 רקנאטישיעור ות ד"ר אור-גד משה
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס 

הקורס עוסק בהיבטים הניהוליים והכלכליים של השימוש במערכות מידע ממוחשבות, ובבחינת עקרונות מיקרו-כלכליים הרלבנטיים להתקנת מחשבים והפעלתם. נושאיו יכללו בין היתר: ניתוח עלות תועלת של מערכות מידע ומחשבים, שיקולים כלכליים בבחירת ציוד ותוכנה, שיקולים כלכליים במימון מערכות, המחרת שירותי מחשב וחיוב משתמשים, בעיות תשואה לגודל, הערכת עלות פיתוח תוכנה וקביעת תקציבי מערכות מידע בארגונים.

סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
1242-2219-01 ניהול משאב המידע
Managing the Information Resource
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר אור-גד משה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת