חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית
  Information Systems and Business Strategy                                                            
1242-2203
ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
קבוצה 01
סמ'  ב'1715-1830408רקנאטי - מנהל עסקיםשיעור ות ד"ר שמר יצחק
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

טכנולוגיית המידע מיושמת בארגונים כבר עשרות שנים. ברם, בעוד שבתקופה הראשונה התבטאה תרומתן של מערכות המידע בעיקר בהתמודדות עם עיבוד נפח נתונים גדול, בהתייעלות ובשיפור תהליכי עבודה פנימיים בארגונים הרי שבשנים האחרונות ניכרת תרומה משמעותית של טכנולוגיית המידע גם למיצובו של הארגון בסביבתו העסקית. מערכות המידע המודרניות מסייעות לארגון, בין השאר, להרחיב ולגוון את היצע המוצרים והשירותים ללקוחותיו, לשפר את כושר המיקוח שלו מול הספקים, וליצור בידול ביחס למתחרים. יתרה מזאת, ארגונים מובילים אף הובילו מהלכים לשינוי כללי התחרות בשוק בהסתמך על טכנולוגיית המידע. קורס זה בוחן את הזיקה ההדדית בין מדיניות עסקית לבין מדיניות מערכות המידע.

 

סילבוס מפורט

ניהול | מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
1242-2203-01 מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית
Information Systems and Business Strategy
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר שמר יצחק

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת