חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מנהיגות בניהול אנשים
  Leadership & People Management  
1233-3003
ניהול | תכנית מנהל מערכות בריאות
קבוצה 77
סמ'  א'1845-2000 שיעור ד"ר אלרז-שפירא יעל
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

מנהלים בעידן המודרני ניצבים בפני אתגרים רבים, ובהם הגעה לתוצאות בעזרת האנשים עימם הם עובדים (כפיפים, ממונים וממשקים נוספים). קורס זה נועד להפגיש את הלומדים בו עם תפיסות וכלים קלאסיים ועדכניים מתחום הניהול ((Management ומתחום ה"מנהיגות" (Leadership). במהלך הקורס נעסוק בתיאוריות החותרות להבין את המושגים לעומקם כמו גם בכלים מעשיים הרלוונטיים למנהלים בסביבת העבודה בה הם פועלים. התפיסות התיאורטיות והאפליקציות האמפיריות יובילו לניהול מקצועי ובעקבותיו למשאב אנושי מיומן ומחויב. הקורס יכלול הרצאות מלוות בדיונים, קריאה של מאמרים/פרקים מספרים, ניתוח אירועים מן השדה (case studies), תרגילים, ניתוח קטעים נבחרים מסרטים והשתתפות בדיונים במערכת המתוקשבת.

 

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית מנהל מערכות בריאות
1233-3003-77 מנהיגות בניהול אנשים
Leadership & People Management
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר אלרז-שפירא יעל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת