חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  המטופל במרכז
  Patient Centered Medicine  
1233-2222
ניהול | תכנית מנהל מערכות בריאות
קבוצה 77
סמ'  א'1715-1830 שיעור פרופ גלזר יעקב
ד"ר מנדלוביץ יוסף
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

הצבת המטופל במרכז (Patient centered medicine) מוגדרת כאחד האתגרים החשובים ביותר של מערכות בריאות רבות בעולם. גם בארץ, משרד הבריאות הגדיר זאת כיעד מרכזי של מערכת הבריאות לשנים הקרובות. במסגרת מדיניות זו, שנת 2016 הוגדרה במשרד כשנת לימוד ובניית תוכנית אסטרטגית – שתוצריה ימומשו בכלל המערכת בשנים לאחר מכן. מטרת הקורס הינה רכישת כלים תיאורטיים ומעשיים לצורך הבנה מעמיקה של הנושא. כלים אלה ישמשו לעיצוב אסטרטגיה אשר תשמש את מקבלי ההחלטות . הקורס יורכב ממספר שלבים:

שלב תיאורטי, בו יתבצע לימוד הרקע לאסטרטגיה זו בישראל ומחוצה לה (המכונה patient centered medicine) על בסיס תיאוריות ותוכניות קיימות ברמה הבינלאומית תוך הסתמכות ספרות מקצועית בנושא. יש לציין כי קיימות דרכי יישום שונות ורבות לתפיסה זו, אך בפועל אין מדינה אשר אימצה את התפיסה הזו כיעד אסטרטגי לאומי.

טרם שלב זה הכיתה (12 תלמידים) תחולק לארבע קבוצות בנות 3 תלמידים אשר תעסוק כל אחת באחד מארבעת היסודות של התכנית: ממשק מטופל/מטפל, ממשק מערכת/מטופל, ממשקים פנים ארגוניים וממשקים בין ארגונים.

שלב של דיון והעמקה באמצעות בניית שאלות חקר, עבודה בקבצות נפרדות ובהמשך עבודה במליאה.

לימוד מעשי: בו כלל הקבוצה תבצע שבוע לימוד בבוסטון במרכזים רפואיים (בתי חולים וקהילה) וכלכלים (חברות ביטוח) מובילים בתחום זה.

שלב יישום: לאחר רכישת הידע התיאורטי והמעשי, התלמידים יישמו ויטמיעו יידע זה במסגרת התכנית האסטרטגית במערכת הבריאות בישראל: הן באמצעות נייר עמדה והן ע"י מצגת לבכירי המשרד ובראשות המנכ"ל.

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית מנהל מערכות בריאות
1233-2222-77 המטופל במרכז
Patient Centered Medicine
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ גלזר יעקב

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת