חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ארגון שרותי הבריאות בעולם
  Health Care Services Abroad  
1233-2210
ניהול | תכנית מנהל מערכות בריאות
קבוצה 77
סמ'  ב'0815-1015 שיעור פרופ שני מרדכי
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

 1. מחשבות על שרותי הבריאות בדור הבא.
 2. שינוי פרדיגמות.
 3. מדוע בריאות היא בעיה חברתית כלכלית קשה:
  א. העולם המזדקן.
      החולי בעולם.
      טכנולוגיה בבריאות.
      ההוצאה הלאומית לבריאות.
 4. יעילות מקרו-כלכלית.
 5. יעילות מיקרו-כלכלית
 6. קיצוב ועדיפויות בשרותי בריאות.
 7. שרותי הבריאות בהולנד.
 8. שרותי הבריאות בשווייץ.
 9. שרותי הבריאות בצרפת.
 10. שרותי הבריאות בארה"ב
 11. שרותי הבריאות בקנדה

 

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית מנהל מערכות בריאות
1233-2210-77 ארגון שרותי הבריאות בעולם
Health Care Services Abroad
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | פרופ שני מרדכי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת