חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  דיני בריאות
  Legal Aspects of the Pratice of Medicine                                                             
1233-2209
ניהול | תכנית מנהל מערכות בריאות
קבוצה 77
סמ'  א'1715-1830שיעור ות גב' תבורי תמר
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

מערכת הבריאות והפעילות במסגרתה מושתתת על רגולציה ענפה ומעוררת סוגיות משפטיות מורכבות. כיום, מנהל מוסד רפואי נדרש להכיר את ההסדרים המשפטיים הרלבנטיים לפעילותו של המוסד. לשם כך, הקורס יסקור את עיקרי החקיקה והפסיקה הרלבנטיים, ובפרט חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק זכויות החולה; את החובות המוטלות על המטפלים, כגון חובת הסודיות הרפואית והחובה לקבל הסכמה מדעת, על הדילמות המתעוררות בהקשר זה; את ההיבטים המשפטיים הרלבנטיים לצורך ניהול סיכונים רפואי, וכן העקרונות של דיני העבודה וניהול חוזים והתקשרויות הנדרשים למנהל בתחום הבריאות.

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית מנהל מערכות בריאות
1233-2209-77 דיני בריאות
Legal Aspects of the Pratice of Medicine
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | גב' תבורי תמר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת