חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא למערכות בריאות
  Introduction to Health Administration  
1233-2110
ניהול | תכנית מנהל מערכות בריאות
קבוצה 77
סמ'  א'0800-0915 שיעור ות ד"ר פיר גיל
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס היא להציג לסטודנטים את התפיסות המרכזיות והאתגרים המרכזיים הקשורים בעיצוב ובניהול מערכות בריאות בעולם ובארץ, להכיר להם את מערכת הבריאות בישראל, ולאפשר הבנה מעמיקה של העקרונות על פיהם פועלת המערכת. דגש מיוחד יינתן להבנה של בעיותיה המרכזיות של המערכת בישראל וזאת תוך מתן כלים לניתוח ביקורתי שלה, של בעיותיה וכיווני פתרון אפשריים. הקורס נועד להקנות בסיס אינטגרטיבי ללימוד מתקדם של נושאים שונים בהמשך הלימודים לתואר.

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית מנהל מערכות בריאות
1233-2110-77 מבוא למערכות בריאות
Introduction to Health Administration
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר פיר גיל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת