חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא למערכות בריאות
  Introduction to Health Administration  
1233-2110
ניהול | תכנית מנהל מערכות בריאות
קבוצה 77
סמ'  א'0815-1015 שיעור ות פרופ אפק ארנון
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

קורס מבוא למערכת הבריאות בישראל סוקר בפני הסטודנטים את המצב הנוכחי של מערכת הבריאות בישראל. הקורס משלב בין עקרונות הבסיס לבין חשיבה מתקדמת וביקורתית על הבעיות ודרכי הפתרון האפשריות. בהיותו קורס בסיס, הוא מתבסס על מעבר סיסטמטי של מושגי היסוד במערכת: חוק ביטוח בריאות ממלכתי, משרד הבריאות, מערכות האשפוז והרפואה בקהילה, כח האדם ועוד. במקביל, נלמד על תהליכים מרכזים כרפורמות בבריאות הנפש, הרפורמה בבריאות השן, שקיפות ואיכות ועוד. מטרת הקורס היא להציף נושאים שיהוו בסיס ללימודים במהלך התואר.

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית מנהל מערכות בריאות
1233-2110-77 מבוא למערכות בריאות
Introduction to Health Administration
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | פרופ אפק ארנון

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת