חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אחריות תאגידית
  Corporate Social Responsibility  
1231-3925
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
סמ'  ב'1845-2130254 רקנאטישיעור ד"ר אהרוני טליה
סילבוס מקוצר
היקף הקורס:  1 י"ס
 
הקורס ידון בסוגיות המרכזיות של תחום האחריות התאגידית בהקשרן ההיסטורי, המשפטי , הכלכלי, הגלובאלי והישראלי. הקורס יתמקד בשילובה של גישת האחריות התאגידית כחלק אינטגרלי מאסטרטגיה עסקית ותהליך הניהול העסקי תוך הצגת דרכי יישום אפשריות במערכת קבלת ההחלטות של הפירמה המודרנית ותוך ניתוח תרחישים מעשיים.
 
 
סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3925-01 אחריות תאגידית
Corporate Social Responsibility
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר אהרוני טליה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת