חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  איומי סייבר והונאות בעולם הפינטק
  Cyber Threats and Fraud in the Fintech World  
1231-3858
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
סמ'  ב'1545-1830301 רקנאטישיעור מר קבלה נתנאל
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

הודות לזמינות גלובלית, אשלייה של אנונימיות ושולי רווח מפתים, עסקי ההונאה האינטרנטית עולים ופורחים משנה לשנה. הקורס יסקור את שיטות ההונאה ואיוני הסייבר בעולם הפינטק, תוך הקניית שיטות חשיבה רלוונטיות לניתוח ומניעת הונאה מכל הסוגים. ננתח שירותים מובילים בעולם הפינטק מנקודת המבט של התוקף כדי לזהות בהם חולשות ופרצות, נערוך ניתוח ביקורתי של פתרונות קיימים בתחום ונעלה רעיונות לאפשרויות התגוננות חדשות. בנוסף, נסקור את החברות הרלוונטיות, בדגש על חברות ישראליות. הקורס יכלול מספר הרצאות אורח של אנשים הפעילים בתחומים אותם נכסה.

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3858-01 איומי סייבר והונאות בעולם הפינטק
Cyber Threats and Fraud in the Fintech World
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | מר קבלה נתנאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת