חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  עקרונות הייעוץ העסקי
  Principles of Business Consulting  
1231-3720
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
סמ'  א'1845-2130253 רקנאטישיעור פרופ אריאב גד
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

דרישות במקביל:  יסודות האסטרטגיה, ניהול השיווק

This course is meant to introduce students to the art and practice of management consulting.The course isa core requirement in the Business Consulting concentration, to be complemented with a corresponding "capstone"practicum component.It focuses on the methods employed in contemporary global business consulting companies. It is meant to allow the student to develop a conceptual appreciation for the efforts involved in a comprehensive business study or analysis, aimed at the articulation of the necessary basis for real strategic decision by the managers of a paying organization, facing a real strategic question.
 
 
The course of study focuses on methods and processes used in the analysis of strategic decision situations, the identification of key strategic options, thestudy and articulation of essential insights based on extensive primary and secondary research, the formulation of recommend actions that the organization could adopt, and the layout of corresponding implementation plans.
 
סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3720-01 עקרונות הייעוץ העסקי
Principles of Business Consulting
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | פרופ אריאב גד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת