חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  עקרונות בניהול ובמדיניות חדשנות
  Principles in innovation management & policy  
1231-3660
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
סמ'  ב'1845-2130408 רקנאטישיעור ד"ר הראל רונן
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

החדשנות מהווה מרכיב מרכזי ביצירת יכולת תחרותית בארגון ובצמיחתו ותהליכי הגלובליזציה והחשיפה לתחרות מציבים בפני כל פירמה דרישה מתמדת להטמעת חידושים ולהפיכת תהליך החדשנות לחלק מעבודתה השוטפת.

תהליך החדשנות מתבצע בפירמה על בסיס שיקולים פנימיים ומושפע מגורמים שונים כגון:
משאבי ידע פנימיים הכוללים את ההון האנושי ופעילות המו"פ בפירמה,  תהליכים ניהוליים מובנים לשיתוף וניצול של ידע,  קיום תרבות ארגונית בפירמה המעודדת חדשנות,  חדשנות פתוחה לזיהוי והשגת ידע מגורמים בסביבה החיצונית כולל קשר עם גורמים בסביבה העסקית (ספקים, לקוחות, פירמות אחרות ועוד) וקשר עם גורמים בסביבה הציבורית (אקדמיה וגורמים ממשלתיים).

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3660-01 עקרונות בניהול ובמדיניות חדשנות
Principles in innovation management & policy
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר הראל רונן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת