חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ניתוח אסטרטגי באמצעות אנליזות של חברות
  Strategic Analysis by Analytical Research  
1231-3654
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
סמ'  א'1845-2130303 רקנאטישיעור מר רוזנברג אהוד אלי
סילבוס מקוצר
היקף הקורס:  1 י"ס
 
דרישות קדם:   יסודות האסטרטגיה בציון 78 לפחות;  יסודות המימון;  יסודות החשבונאות הפיננסית
 
 
הקורס מציע מגוון דרכים לבחינת כדאיות השקעה בחברה, לצד בחינת תוצאותיה הכספיות.
 
הקורס יתמקד בסוגיות האלה:
  • ניתוח האסטרטגיה העסקית והפיננסית של החברה (עבר ועתיד)
  • זיהוי גורמי סיכון והצלחה עיקריים בפעילות ובנכסי החברה, ובכללם האמצעים להתמודדות עימם ואיתור מוקדם להתממשותם.
  • הערכת שווי הוגן של נכסים.
  • התמודדות עם משברים באמצעות ניתוח אירועים היסטוריים.
  • איכות ההנהלה, אנשי מפתח, הון אנושי, עצמאות דירקטוריון, עסקאות ניגוד, שקיפות.
  • בחינת הממשל התאגידי בחברה, הכולל את מבנה הדירקטוריון וחברי ההנהלה הבכירים ואופן בחירתם, מומחיות הדירקטוריון וההנהלה הבכירה בתחום פעילות החברה, בקרה לביצוע עסקאות ועוד.
  • בחינת פוטנציאל גודל ורווחיות של ענף הפעילות, חשיפתו לאירועי מאקרו ומעמד החברה בענף.
  • Benchmark
  • יכולת ניצול הזדמנויות עסקיות.
 
סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3654-01 ניתוח אסטרטגי באמצעות אנליזות של חברות
Strategic Analysis by Analytical Research
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | מר רוזנברג אהוד אלי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת