חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  Doing Business in Emerging Markets
  Doing Business in Emerging Markets  
1231-3652-01
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
ניהול | תכנית במנהל עסקים
סמ'  א'1845-2130103 רקנאטישיעור גב' זינגר טלי
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
הקורס מועבר באנגלית
Course description

1 Semester Unit 

This course offers a conceptual framework for analyzing emerging markets from multiple perspectives in order to prepare business leaders to address the challenges of succeeding in globalized world. This course fits into the Strategy curriculum by providing a deeper exploration of the "PEST" analysis as it applies to emerging markets. Increasingly in today's market, sources of production, innovation and consumption arise from or have some connection to emerging markets. Any business leader seeking to engage in business of a global nature will likely come into contact with emerging markets over the course of his or her career. This course aims to equip such future leaders with the ability to make sense of challenges and make the most of the opportunities presented in emerging markets and the developing world more generally.

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3652-01 Doing Business in Emerging Markets
Doing Business in Emerging Markets
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | גב' זינגר טלי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת