חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ניהול סביבתי אסטרטגי
  Corporate Environmental Strategy  
1231-3644
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
סמ'  א'1545-1830404 רקנאטישיעור ד"ר בלאס ורד
הקורס מועבר באנגלית
סילבוס מקוצר
 
1 Semester Unit
 
Companies can no longer ignore their influence on the environment. As environmental regulation continues to develop, companies must expect to deal with more stringent environmental requirements. It is no longer enough just to comply with the law. Many investors consider the company’s environmental record in their decision making. Many consumers consider environmental questions when deciding what and which product to buy. Leading companies already demand that their suppliers produce according to environmental criteria Finance and insurance markets have begun to include environmental risks in their considerations. Furthermore, because of the increase in awareness and also in regulation, new products and domains are being developed, such as green products, products that save on the use of natural resources and Cleantech products. Companies with an environmental strategy have a big advantage over competitors in the current market and will be the ones who are ready to exploit the opportunities of the future. The course addresses the importance of environmental management at the firm and deals with questions such as the following:
  1. How do companies try to initiate and respond to environmental trends?
  2. What metrics can environmental programs use?
  3.  How can we examine if the investment in environmental management is paying off?
  4. Which sectors are most affected and which are less affected by environmental trends?
  5. How do environmental considerations require business plans and various funding programs that are different from the standard ones? 

חברות כבר אינן יכולות להתעלם מהשפעתן על איכות הסביבה. רגולציה סביבתית הולכת ומתפתחת וחברות חייבות לצפות ולהתמודד עם דרישות סביבתיות מחמירות יותר. אך כבר לא מספיק רק לעמוד בדרישות החוק. משקיעים רבים כבר שוקלים את הרקורד הסביבתי של חברה בהחלטות שלהם, דבר שמשפיע על שווייה הכספי של החברה. צרכנים רבים מחליטים מה וממי לקנות סביב שאלות סביבתיות. חברות מובילות כבר מתחילות לדרוש מספקים שלהם לייצר בצורה שעומדת בקריטריונים סביבתיים גבוהים. שוקי המימון והביטוח מתחילים להכליל סיכונים סביבתיים בשיקולים שלהם. יתרה מזאת: בגלל העלייה במודעות וברגולציה, מתפתחים תחומים חדשים כמו מוצרים ירוקים, מוצרים שחוסכים במשאבי טבע ו-Cleantech. לחברות עם אסטרטגיה סביבתית יש יתרון גדול על המתחרים בשוק הנוכחי והן אלה שיהיו מוכנות לנצל את ההזדמנויות ולהתחרות בשוק בעתיד.

קורס זה יתייחס לחשיבות של ניהול סביבתי ברמה של הפירמה והוא יעסוק בשאלות של:

  • איך חברות מנסות ליזום ולהגיב למגמות סביבתיות?
  • באלו מדדים (metrics) אפשר להשתמש לתכניות סביבתיות?
  • איך בודקים אם השקעה בניהול סביבתי משתלמת או לא?
  • איזה מגזרים מושפעים הכי הרבה והכי פחות מפוקורים סביבתיים?
  • איך שיקולים סביבתיים דורשים תכניות עסקיות ותכניות מימון שונות מהסטנדרטיות המקובלות?
סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3644-01 ניהול סביבתי אסטרטגי
Corporate Environmental Strategy
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר בלאס ורד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת