חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  דיני קניין רוחני
  Itellectual Property Law  
1231-3640
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
סמ'  ב'1845-2130253 רקנאטישיעור ד"ר רחום טוויג עמרי
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

במאה ה-21, מידע הוא הזהב או הנפט החדש. כמעט ולא ניתן למצוא עסקים שמידע אינו מהווה נכס עיקרי ומהותי בהם. בהקשרים טכנולוגיים, ובמרחב המקוון בפרט, מידע הוא אבן היסוד לפעילות כולה.

בקורס זה נבחן את האופן שבו המשפט מגן על מידע בעל ערך כלכלי ותוצרים אינטלקטואליים. מערכת הדינים הרלוונטית לסוגיה זו היא דיני הקניין הרוחני, שהם שם משפחה לדינים שמגנים על סוגים שונים של מידע, מסיבות שונות ובהיבטים שונים. דיני זכות יוצרים מגנים על יצירות הכוללות ביטויים מקוריים. דיני הפטנטים מגנים על המצאות ותגליות בתחומים טכנולוגיים. דיני הסודות המסחריים מגנים על סודות בעלי ערך תחרותי. דיני סימני המסחר וגניבת העין מגנים על שמות מסחריים, מוניטין ומותגים. דיני העיצובים התעשייתיים מגנים על חזות ייחודית של מוצרים. נדבר על היסודות של כל הדינים הללו, ונדגיש בעיקר את האופן שבו הם משתלבים בהקשר של הגנה על מיזמים עסקיים המבוססים על מידע או על נכסים בלתי מוחשיים, בעיקר בסביבה הטכנולוגית.

בנוסף, נדון גם באופן שבו המשפט מגביל שימוש בסוגי מידע מסוימים בהקשר עסקי. זאת, בעיקר בכל הנוגע למידע אישי על אנשים פרטיים ובמידע שאינו בהכרח מוגן באמצעות זכות קניינית, אבל מצוי ברשותם של אנשים או עסקים אחרים. בהקשר הזה נדון בדיני הגנת הפרטיות המתפחים בארץ ומסביב לעולם, ונדבר גם על דיני מחשבים והאופן שבו המשפט מגביל פעולות איסוף מידע בהיקפים גדולים כמו כריית מידע (scraping) ונתוני עתק (big data).

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3640-01 דיני קניין רוחני
Itellectual Property Law
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר רחום טוויג עמרי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת