חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בסטארט-אפים
  Marketing, sales and business development in startups  
1231-3458
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
סמ'  א'1845-2130103 רקנאטישיעור מר גלי מיכאל
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

בישראל זירת סטרט-אפים מאוד פעילה. לפי הערכות, מדי שנה, 1,200 סטרט-אפים מוקמים ו-800 סטרט-אפים נסגרים. נכון לראשית 2017 יש כ- 5,000 חברות פעילות אותן ניתן להגדיר כסטרט-אפים. לפי מחקרים, רוב הסטרט-אפים שנכשלים, אינם נכשלים בגלל כשלון טכנולוגי בפיתוח, אלא דווקא בגלל החלטות הקשורות לשיווק.

בתהליך התפתחות הסטרט-אפ משלב הרעיון הראשוני, דרך הפיתוח, הביטא, הלקוח הראשון, החדירה הראשונית והצמיחה, הצוות המוביל מתמודד עם דילמות שיווקיות מורכבות, בעלות מאפיינים ייחודיים, רובן מול לקוחות מחוץ לישראל, בסביבות עסקיות לא מוכרות עם פערים תרבותיים. אין פתרון אוניברסאלי בשיווק, אך על בסיס ניסיון אמפירי רב בחו"ל וגם בארץ גובשו תפיסות, ושיטות להתמודדות עם הסוגיות השיווקיות הידועות, תוך התאמה לעולם הסטרט-אפים ובהן עוסק הקורס.

הקורס מיועד להציג בפני הסטודנטים את תפקיד השיווק בסטרט-אפים, לסייע להם להתמודד עם דילמות שיווקיות בסביבות בין-תרבותיות, לקבל החלטות שיווק ולהוציאן לפועל.

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3458-01 שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בסטארט-אפים
Marketing, sales and business development in startups
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | מר גלי מיכאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת