חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ניתוח נתונים בשיווק - חלק א'
  Data Analysis in Marketing 1  
1231-3425-01
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
ניהול | תכנית במנהל עסקים
סמ'  א'1845-2130103 רקנאטישיעור ד"ר זובצ'ק פיטר
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
הקורס מועבר באנגלית
Course description

1 Semester Unit 

The overarching purpose of this course is to convey the ample benefits of a systematic, analytical approach to marketing decision-making, and to build skills /knowledge / confidence in undertaking such analyses on your own. An analytical approach will enable you to: (1) identify appropriate marketing options and actions, (2) calibrate costs and expected returns associated with each, and (3) choose those with the highest likelihood of achieving one’s business goals.

The Data Analysis in Marketing I course zooms onward from the Marketing Core course in several concrete ways, but mainly in terms of how to actually “do” marketing concepts like segmentation, targeting, positioning, and marketing resource allocation. By the end of this course, you will learn how to extract information in the ways marketers are increasingly required to, for example, to: segment customers and markets, identify attractive targeting prospects, and determine the best brand positioning in customers’ minds. But, most of all, you will improve at systematizing decision-making based on powerful, proven modeling methodology.

We will also manage to cover a lot of ground typically bundled under “marketing analytics”, including such fun stuff as factor / cluster analyses, multidimensional scaling, etc. We will NOT be approaching these topics theoretically, that is, via equations, proofs and other things most people hate. Instead, we’ll learn how they work, when to use them, and what they tell marketers.

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3425-01 ניתוח נתונים בשיווק - חלק א'
Data Analysis in Marketing 1
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר זובצ'ק פיטר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת