חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  יצוא ושיווק בינלאומי
  Multinational Marketing  
1231-3417
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
סמ'  ב'1845-2130254 רקנאטישיעור ות מר גלי מיכאל
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

שני כוחות משפיעים היום על פעילות בינלאומית - גלובליזציה מחד ופיצול בין ובתוך השווקים מאידך. כוחות אלו מציבים אתגר לא פשוט למנהלים.

למנהל הישראלי של חברה קטנה יחסית, בדרך כלל, האתגר הוא גדול עוד יותר שכן עליו לאתר זירה מתאימה ומיצוב מתאים מול מתחרים גלובליים ומתחרים מקומיים בכל שוק בו הוא פועל.

בהתאם לכך הקורס שם דגש מיוחד על הסוגיות עמן מתמודד היצואן הישראלי.

לא ננסה לכסות את כל הסוגיות בשיווק גלובלי, אך ננסה להציג כלים ותפיסה מקצועית שיאפשרו למנהל הישראלי להתמודד עם כל סוגיה בה הוא עשוי להיתקל. התפיסה וכלי העבודה יהיו מותאמים למאפיינים של החברה הישראלית והמנהל הישראלי. .  

 

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3417-01 יצוא ושיווק בינלאומי
Multinational Marketing
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | מר גלי מיכאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת