חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תובנות צרכניות ושיווק אסטרטגי
  Consumer Insights and Strategic Marketing  
1231-3402
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1545-1830103 רקנאטישיעור ות פרופ דנציגר שי
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  2 י"ס

הקורס יוצא מנקודת מבט ניהולית ומנתח את הגורמים הקובעים את ההתנהגות האנושית אשר משפיעים על הפרט בתפקידו כלקוח או קונה תעשייתי. מושם דגש על ניתוח הממצאים והתיאוריות ממדעי ההתנהגות וממחקרים בשיווק, היכולים להסביר ולנבא את התנהגות הצרכנים. הקורס מציג בפני המנהל כלים, מושגים וממצאים אמפיריים שיסייעו לו להבין התנהגות של צרכנים ולעצב את מדיניות השיווק של מוצריו, בהתאמה לצרכן. נושאים מרכזיים: עיצוב ושינוי עמדות, תהליכי עיבוד מידע ובחירה בין חלופות, מודלים של למידה, מעורבות הצרכן והשפעתה.

 

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3402-01 תובנות צרכניות ושיווק אסטרטגי
Consumer Insights and Strategic Marketing
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | פרופ דנציגר שי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת