חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מימון חברות הזנק
  Venture Capital Financing  
1231-3395
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
סמ'  א'1845-2130252 רקנאטישיעור ד"ר לי-לו דור
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטים את תעשיית ההון סיכון והמאפיינים הייחודיים של עסקאות מימון חברות הזנק, בין השחקנים השונים. בקורס נדון במאפיינים הייחודיים של חברות טכנולוגיה והצורך במתווכים פיננסיים השונים באופי פעילותם ממשקיעים אחרים. ייסקרו השלבים השונים המאפיינים את מסלולן של חברות טכנולוגיה, מבנה החוזים בין המשקיעים לחברות, סוגי מניות ותגמול, הגנות למשקיעים בשלבים השונים והמאפיינים של מכשירים למימון חברות (common, preferred, participating, CLA ועוד).

במסגרת הקורס נלמד תיאוריה בסיסית של מימון חברות הזנק, בהיבטים המימוניים והאסטרטגיים. יוצגו מודלים בסיסיים והקשרים בין מאפייני ההשקעה השונים (יזמים, טכנולוגיה, סוגי מניות, תנאי השקעה וכו') וכמו כן, תנאים יסודיים לכדאיות השקעה עם אינפורמציה אסימטרית. בנוסף, יוצגו מגוון היבטים וממצאים אמפירים התומכים במודלים התיאורטיים.

* במידה והזמן יאפשר נעסוק גם בתהליך קבלת החלטות השקעה בחברות הזנק והמאפיינים הייחודיים שלו.

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3395-01 מימון חברות הזנק
Venture Capital Financing
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר לי-לו דור

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת