חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  ניתוח והשקעות נדל"ן - חלק ב'
  Real Estate Analysis and Investments - Part B  
1231-3392
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1845-2130403 רקנאטישיעור מר כץ שגיא
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

 
קורס זה משמש כקורס מתקדם לתחום הנדל"ן ולכן תידרש נוכחות חובה בכיתה ועמידה במטלות מרובות.
 
הקורס מתמקד בניתוח השקעות ברמת המיקרו ורמת המאקרו. הקורס יכסה מגוון רב של נושאים כגון: סגנונות ההשקעה השונים, הערכות שווי ובדיקות כדאיות כלכלית של נכסים מניבים, אסטרטגיות מימון / מבנה הון של עסקאות נדל"ן, השקעות מנקודת ראות מוסדית וקרנות REIT. הדגש בקורס הינו על יישום פרקטי של היבטים כלכליים ומימוניים של שוק הנדל"ן.
 
לאחר שהסטודנטים קיבלו רקע מתאים בנדל"ן, נערוך ניתוח השקעות נדל"ן ברמת המאקרו: שיקולי ההשקעה בתיקי נדל"ן הכוללים מספר רב של נכסים ע"י יישום תיאוריות פיננסיות שפותחו לתיקי מניות (MPT), תמחור סיכונים בשוקי הנדל"ן ע"י יישום של מודל ה- CAPM לשוקי נדל"ן ונסקור את מגוון דרכי ההשקעה ההונית בנדל"ן כגון השקעה ישירה, Private Equity וקרנות ריט (REIT). ההרצאות בחלק זה יתמקדו בעיקר בניתוח קרנות ריט הן מהפרספקטיבה המקומית והן בפרספקטיבה בינלאומית.
 
 
סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3392-01 ניתוח והשקעות נדל"ן - חלק ב'
Real Estate Analysis and Investments - Part B
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | מר כץ שגיא

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת