חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  נושאים עדכניים במימון
  Current Topics in Finance  
1231-3387
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית שניה
סמ'  א'1545-1830301 רקנאטישיעור פרופ לנגברג ניסן
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

מטרת הקורס:  סקירת מאמרים נבחרים בתחום המימון. ילמדו מאמרים תיאורטיים ואמפיריים. כמחצית מהמאמרים שיסקרו הינם מאמרים סמינליים, והשאר, מאמרים שנכתבו בשנים האחרונות. התלמידים יקבלו בסיס רחב על תיאוריות וממצאים מבוססים מחד, ותמונה עדכנית על הידע החדש מאידך. בנוסף יתמקד הקורס בשיפור יכולת ההצגה של מאמר אקדמי של התלמידים (ובמיוחד תלמידי הדוקטורט).

הקורס מיועד לתלמידי דוקטורט במימון. ימצאו בו ענין גם תלמידי דוקטורט בחשבונאות המתעניינים בניהול פיננסי ושוק ההון וכן תלמידי תואר שני בהתמחות ניהול פיננסי ושוק ההון ( M.Sc.ו MBA) המעוניינים ללמוד כיצד מתבצע מחקר במימון והיכן נמצאת חזית המחקר בתחום.

מטלות התלמידים יהיו הצגת מאמר אחד לפחות עפ"י קביעת המרצה וכתיבת דוחות על המאמרים האחרים שיוצגו.
כל המאמרים הינם באנגלית. תוטל חובת נוכחות על תלמידי הקורס ויינתן בונוס על השתתפות ערה בדיונים.

הערה:    הקורס מיועד לתלמידי דוקטורט ולתלמידי תואר שני המתמחים בניהול פיננסי ושוק ההון.

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3387-01 נושאים עדכניים במימון
Current Topics in Finance
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ לנגברג ניסן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת