חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הסדרי חוב
  Corporate Debt Restructuring  
1231-3379
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
סמ'  א'2015-2130103 רקנאטישיעור ד"ר מופקדי טל
ד"ר שלם רועי
סילבוס מקוצר
היקף הקורס: 1 י"ס
 
 
נושא הסדרי החוב הוא אחד הנושאים המדוברים ביותר בתקופה האחרונה בישראל ואף עמד במרכזו של דוח מבקר המדינה שהתפרסם לאחרונה. במסגרת קורס זה נדון בסיבות הכלכליות (מיקרו ומאקרו כלכליות) להיווצרות "מצוקה פיננסית" בחברות ובדרכים לזהות מצוקה פיננסית. נדון בהערכת שווי של חברות במצוקה פיננסית, ובדרכים להעריך את המכשירים הפיננסיים המונפקים על ידי חברות אלו (הלוואות ממונפות ואג"ח בתשואה גבוהה). נלמד בהשפעות המינוף הגבוה על ערך החברה ומניותיה (אפקטים של Asset substitution and debt overhang). הנמצאות במצוקה - Out-of-court workouts, exchange offers, prepackaged and pre-negotiated bankruptcies, distressed asset sales, and Chapter 11 reoganizations.
 
הקורס יועבר באמצעות שילוב של הרצאות וניתוח מחקרי אירוע "Case studies".
 
 
סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3379-01 הסדרי חוב
Corporate Debt Restructuring
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר מופקדי טל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת