חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מיסוי נדל"ן
  Real Estate Taxation  
1231-3372
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
סמ'  א'1715-2000406 רקנאטישיעור מר עזורי אייל
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

דרישות קדם:  יסודות המימון, בציון 78 לפחות

מטרת הקורס הינה להקנות ידע במיסים המוטלים על עסקאות נדל"ן, הן מהפן התיאורטי והן מהפן המעשי, בדגש על הוראות חוק מיסוי מקרקעין, עקרונותיו והפסיקה הענפה.
הקורס ישאף להקנות למשתתפיו יכולות בסיסיות של ניתוח המיסוי הצפוי בעסקת מקרקעין והמיסוי הצפוי לאורך חיי הנכס כתוצאה מאחזקתו וניהולו.
הקורס יתמקד בלימוד הנושאים האלה: חוק מיסוי מקרקעין (שבח רכישה), עקרונות מיסוי קבלנים, עקרונות חוק מע"מ בזיקה למקרקעין, עקרונות חישוב השבח וניתוח עסקאות מורכבות כדוגמת עסקאות קומבינציה, קבוצות רכישה, פינוי ותמ"א 38.
 
סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3372-01 מיסוי נדל"ן
Real Estate Taxation
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | מר עזורי אייל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת