חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  היבטים משפטיים בתכנון, קניין ועסקאות נדל"ן
  Real Estate Law  
1231-3368
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1715-1830105 רקנאטישיעור מר גדרון מיכאל
מר מנוח רמי
גב' תומר שירלי
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

דרישות קדם:  רצוי דיני עסקים

מטרות הקורס הן: היכרות בסיסית עם הדינים המסדירים את הליכי התכנון והבנייה בישראל, ובעיקר חוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965; היכרות עם התיאוריות הכלכליות והמשפטיות הבסיסיות המשפיעות על הסדרי התכנון והבנייה בישראל ובמדינות אחרות; היכרות עם הסדרים כספיים הנוגעים לשימושי הקרקע בישראל; הקורס ישאף להקנות למשתתפיו יכולות בסיסיות של ניתוח אפשרויות השימוש במקרקעין, תוך שילוב מידע בנוגע לזכויות הקניין, הזכויות התכנוניות ותשלומי החובה. משתתפי הקורס יתנסו בקריאה וניתוח של תכניות בניין עיר ושל דו"ח שמאות מקרקעין; היכרות עם הלכי חשיבה של ממלאי תפקידים בכירים במערך התכנון והבנייה בישראל. יינתנו סקירות קצרות (עד חצי שעה כל אחת) ממהנדס עיר גדולה, יו"ר ועדת ערר לתכנון ולבנייה, מנהל כספים של אגף הנדסה בעיר גדולה ושמאי מקרקעין בכיר.

 

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3368-01 היבטים משפטיים בתכנון, קניין ועסקאות נדל"ן
Real Estate Law
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | מר גדרון מיכאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת