חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ב"נ במימון-תמחור אג"ח
  Fixed Income                                                                                         
1231-3361
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
סמ'  ב'2015-2130253רקנאטי - מנהל עסקיםשיעור ד"ר גליל כורש
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

נייר הערך השכיח ביותר בשווקים הפיננסיים הוא אגרת החוב. למרות הפשטות לכאורה של תנאי אגרות החוב, תמחורן מורכב ומתבסס על מודלים מתקדמים בכלכלה והנדסה פיננסית. שיעורי הריבית בטווח הקצר, המבנה העיתי של שיעורי הריבית, המרווחים בגין סיכוני אשראי ורמת הסחירות של אג"ח הם נושאים שבהם רב הנסתר על הנגלה. הקורס דן בנושאים הנ"ל ובמודלים וכלים המשמשים בניהול תיקי אגרות חוב. הקורס כולל שני חלקים. חלקו הראשון דן בתמחור אגרות חוב ממשלתיות, מדדים לרגישות תיקי אג"ח לשינויים בשיעורי ריבית, מודלים לקביעת שיעורי ריבית והמבנה העיתי של שיעורי הריבית. חלקו השני של הקורס עוסק בסיכוני אשראי ודן בסיכונים הפיננסיים הרלבנטים לאגרות חוב קונצרניות, מודלים להערכת סיכוני אשראי ומודלים לתמחור מרווחי אשראי.

 

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3361-01 ב"נ במימון-תמחור אג"ח
Fixed Income
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר גליל כורש

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת