חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ב"נ בשוקי הון-הבורסה והמסחר בני"ע
  Stock Exchange & Security Tradings  
1231-3352
ניהול | תכנית במנהל עסקים
קבוצה 01
סמ'  ב'2015-2130251 רקנאטישיעור מר גולדנברג ראובן יוסף
גב' הראל בן זאב רונית
סילבוס מקוצר

היקף הקורס:  1 י"ס

הקורס דן במבנה שוק ניירות הערך והבורסה.

יוצגו מאפייני הבורסה בישראל ושל בורסות מרכזיות בעולם, תוך הדגשת המבנה המוסדי והחוקי, כללי הרישום, השימור ושיטות המסחר בניירות הערך ובמכשירים הפיננסיים.

דגש מיוחד יושם על שיטת הרצף למסחר בניירות ערך ובנגזרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.  

 

סילבוס מפורט

ניהול | תכנית במנהל עסקים
1231-3352-01 ב"נ בשוקי הון-הבורסה והמסחר בני"ע
Stock Exchange & Security Tradings
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | מר גולדנברג ראובן יוסף

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת